TeamSHOPP
Team Strategieën en Hulpmiddelen voor Optimalisatie van Prestaties en Patiëntveiligheid
Praktijk voorbeelden

In goed overleg brengen wij je graag in contact met opdrachtgevers in Nederland of daarbuiten om ervaringen uit te wisselen met de inzet van TeamSHOPP.

Bijeenkomsten
In de loop van 2011 wordt gestart met het organiseren van vrij toegankelijke informatieve TeamSHOPP 'introductie trainingen'. Bij voorkeur worden deze in een zorginstelling gegeven. Mocht je geinteresseerd zijn, laat dat ons a.u.b. weten
hier.

Korte omschrijvingen praktijkervaringe

CARE

 • TeamSHOPP als teamwork instrument in meerjarig cultuur traject ouderenzorg.

Uitdaging: van aanbodgerichte houding en werkproces naar clientgericht samenwerken met client en naaststaanden en organiseren.
Doel: verbeteren teamwork binnen teams ondersteunt cultuuromslag nodig voor meetbare verbetering op gebied van client-/belevingsgerichte zorg.
Resultaat: programma loopt tot eind 2012. 

 • TeamSHOPP als instrument in begeleiding management team geriatrisch neurologische expertise centrum in UMC.

Uitdaging: behoefte van multidisciplinair team van (snel) ontwikkelende organisatie aan meer structuur in en aandacht voor teamwork.
Doel: trainen van
teamwork competenties, m.n.: rollen en verantwoordelijkheden, leiderschap (nemen en krijgen), feed back geven.

 • TeamSHOPP Teamwork Attitude Vragenlijst (TAV) als meetinstrument voor management development traject management team en raad van bestuur grote ouderenzorgorganisatie.

Uitdaging: verbeterwensen m.b.t. samenwerking tussen managers(groepen).
Doelen: ondersteunen nieuwe concern brede management team in definieren teamdoelen, -vaardigheden en -prestaties en succesvol operationaliseren hiervan.
Resultaat: programma loopt.

GGZ

 • Organisatie brede implementatie TeamSHOPP GGZ organisatie (Australie)(Stead, 2010)
  Uitdaging: ondermaatse zorgprocessen & cultuur.
  Resultaat: significante vermindering aantal isolatie interventies patienten door beter teamwork; verbeterde patient- en medewerkerstevredenheid.
   

 CURE

 • TeamSHOPP methoden in de begeleiding van multidisciplinair team polikliniek Dermatologie UMC.

Uitdaging: slechte communicatie waardoor te lange wachttijden en irritaties richting patienten.
Doel: samenwerking tussen (met name) verpleging artsen verbeteren.
Resultaat: doelen deels behaald. (Management divisie was verdeeld over urgentie.)

Gepubliceerde ervaringen
Voor reeds gepubliceerd en vrij beschikbare informatie over praktijkervaring met TeamSHOPP / TeamSTEPPS, zie de secties
publicaties en media uitingen. Hieronder voorbeelden van gepubliceerde effecten van TeamSTEPPS(onderdelen):

 • Spoedeisende Eerste Hulp (Morey, 2002). Na implementatie van verschillende teamtrainingen:

 1. verbetering teamgedrag en samenwerking.

 2. verbetering attitude van medewerkers t.o.v. teamwork.

 3. vermindering aantal medische fouten.

 • (Peri) operatieve keten (Awad, 2005)(Leonard, 2004). Na implementatie van een nieuw preoperatieve checklist (brief):

 1. verbetering communicatie

 2. toename van juiste administratie van profylactische antibiotica (van 84% naar 95%)

 3. toename diep veneuze tromboseprofylaxe (van 92% naar 100%)

 4. reductie van medische fouten: 7 operaties (3.3%) afgezegd door ingevoerde checklist o.b.v. geïdentificeerd operatierisico.

 5. medewerkertevredenheid: 20% toename

 6. verloopreductie verpleegkundigen van 16%. 

 • Verloskamers en Kraamafdeling (Mann, 2006). Na implementatie van verschillende zorgteam trainingprogramma’s en -instrumenten:

 1. 50% reductie van complicaties (WAOS)

 2. 50% daling van Severity Index (gemiddelde ernst van bijwerking/complicatie bij geboorte). 

 • Intensive Care (Pronovost, 2003). Implementatie van een “Dagstartbord” t.b.v. communicatie in het team: 50% vermindering IC-opnameduur (van 2.2 naar 1.1. dagen).

 • Verpleegafdelingen in ziekenhuis (Haig, 2006). Na implementatie van de “SBAR-methode” t.b.v. verbetering van de onderlinge communicatie tussen zorgverleners onderling:

 1. Reductie van onbedoelde medicatiebijwerking (van 30 naar 18 per 1.000 patiëntdagen).

 2. Verbeterde medicatieoverdracht, bij opname van 72% naar 88% en bij ontslag van 53% naar 89%.


Meer informatie: zie de
contactpagina.


Praktijk voorbeelden
Veelgestelde vragen
Anderen over TeamSHOPP
Uitingen in de media
Downloaden documenten
Welkom !TeamSHOPP: overzichtHoe werkt het?Aan de slag met TeamSHOPP?Meer informatieContactColofon, Disclaimer & RechtenNieuwsbrief