TeamSHOPP
Team Strategieën en Hulpmiddelen voor Optimalisatie van Prestaties en Patiëntveiligheid
Fasering

De fasering waarmee TeamSHOPP wordt uitgerold is onder meer het werk van John Kotter en de avonturen van een ... pinquin kolonie!

TeamSHOPP implementatie volgt drie fasen:

Fase 1: Nul-meting/diagnosefase & optimalisatie

Het doel van de eerste fase is het creëren van een ideale situatie voor succesvolle verbetering en verandering. Dit betekent onder meer dat het ‘veranderklimaat’ binnen organisatie/afdeling/team wordt gemeten en dat een veranderteam wordt samengesteld bestaande uit enkele sleutelfiguren. Dit team identificeert de verander- en verbetermogelijkheden en formuleert daarvoor een visie die gedragen wordt door alle betrokkenen. TeamSHOPP biedt voor deze fase verschillende (meet)instrumenten, checklists en hulpmiddelen, onder meer voor het organiseren van bijeenkomsten. Met oog op procesoptimalisatie worden in Fase 1 ook de werkprocessen doorgelicht (procesanalyse). Tenslotte vormt een gedeelde visie en draagvlak bij alle betrokkenen de springplank naar de volgende fase.

Een document met 'kritische vragen voor dat je met TeamSHOPP begint', tref je
hier.

Meer informatie over Fase 1.

Fase 2: Planning, training & implementatie

Wanneer sprake is van een optimaal veranderklimaat, doelen gesteld zijn die door alle betrokkenen gedragen worden, wordt in de tweede fase de daadwerkelijke verandering gerealiseerd. Deze fase verloopt aan de hand van het TeamSHOPP Actie Plan, waarin tot in detail wordt beschreven wanneer (planning), welke stappen (fasering) worden genomen en door wie (rollen). De TeamSHOPP Implementatie Handleiding biedt het veranderteam en trainers ondersteuning in het opstellen van het actieplan. In deze fase worden ook de evaluatie en meetinterventies gepland om de verander- en verbetereffecten van TeamSHOPP na te kunnen gaan.
Meer informatie over Fase 2.

Fase 3: Borging van resultaten 

De derde fase is gericht op het borgen/zekeren van resultaten bereikt met TeamSHOPP. Ook is aandacht voor verdere verspreiding van de nieuwe kennis en ervaring, bijvoorbeeld naar andere teams of binnen de organisatie.

Deze fase resulteert in structurele integratie van teamwork vaardigheden en instrumenten in de dagelijkse werkroutine. Aanvullend op de daadwerkelijke trainingsessies (fase 2) worden in de derde fase de effecten hiervan gemonitord en gemeten. Dit leidt tenslotte tot een continue verbetercyclus en –cultuur binnen de afdeling / team.

Meer informatie over Fase 3.

  


Meer informatie: zie de
contactpagina.


Fasering
Rollen en verantwoordelijkheden
TeamSHOPP Trainingen
TeamSHOPP Materialen
Overzicht materialen
Randvoorwaarden & Kosten
Leiderschap Coaching
In de pijplijn...
Training 'Professioneel Gedrag'
Welkom !TeamSHOPP: overzichtHoe werkt het?Aan de slag met TeamSHOPP?Meer informatieContactColofon, Disclaimer & RechtenNieuwsbrief