TeamSHOPP
Team Strategieën en Hulpmiddelen voor Optimalisatie van Prestaties en Patiëntveiligheid
TeamSHOPP Materialen

Concreet bestaat TeamSHOPP uit een verzameling trainingsmaterialen en praktische instrumenten waarmee verbeter- en veranderprocessen in zorgteam en –afdelingen gerealiseerd kunnen worden. Te onderscheiden zijn de volgende onderdelen:

  • Training Curriculum (3 versies)
  • Handboek voor Trainers
  • Multimedia: powerpoint presentaties 3 trainingsmodules en instructie-/casusvideo's
  • Implementatie Handleiding
  • Meetinstrumenten.
Een volledig overzicht van alle TeamSHOPP materialen tref je hier.
Hieronder worden enkele items kort besproken:
 

Handboek voor trainers

Losbladig systeem met multi media CD-rom dat dient als leidraad voor de trainers in het voorbereiden en uitvoeren van teamtrainingen. Alle teamtraining modules worden in het handboek stap voor stap beschreven, waarbij ook uiteenlopende suggesties worden gegeven voor aanvullende of aangepaste (op maat) trainingsprogramma’s. Voor ieder trainingsonderdeel worden in het handboek inhoudelijke achtergronden gegeven, incluis een overzicht van de relevante wetenschappelijke literatuur.

 Het handboek ondersteunt daarnaast de verschillende veranderfasen, door middel van instrumenten voor programmamanagement, uitvoering van effectmeting en evaluaties.

Multimedia

Cd-rom en DVD met powerpoint presentaties van alle individuele trainingsmodules en DVD met een serie van bijna 60 videofragmenten en video testimonials.
De combinaties van verschillende media ondersteunen verschillende leerstijlen van cursisten en sluiten aan bij het concept van action based learning.
 

Implementatie Handleiding

De TeamSHOPP Implementatie Handleiding is een praktische gids voor het succesvol doorlopen van iedere veranderfase. De handleiding is geschikt voor veranderteams, de coaches en de trainers die van binnen uit de afdeling zelf sturing geven aan het verbeterproces en zorgteams daarin begeleiden. De handleiding biedt verschillende praktische instrumenten om veranderprocessen succesvol aan te sturen en een verbetercultuur in de eigen organisatie in te bedden: zie hier. 

Meetinstrumenten

Een serie gevalideerde, direct bruikbare instrumenten voor het meten van de effectiviteit van TeamSHOPP interventies.
Voor een overzicht van de meetinstrumenten zie:
hier. Meer informatie over de meetinstrumenten tref je hier.

Meer informatie: zie de contactpagina.Opmerking m.b.t. TRADEMARK logo:
De 'TeamSTEPPS driehoek' is voorzien van een TM uit naar van de orginele AHRQ/DoD ontwikkelaars.


Fasering
Rollen en verantwoordelijkheden
TeamSHOPP Trainingen
TeamSHOPP Materialen
Overzicht materialen
Randvoorwaarden & Kosten
Leiderschap Coaching
In de pijplijn...
Training 'Professioneel Gedrag'
Welkom !TeamSHOPP: overzichtHoe werkt het?Aan de slag met TeamSHOPP?Meer informatieContactColofon, Disclaimer & RechtenNieuwsbrief